ARTICLES PUBLISHED IN  SCI INDEXED/EXPANDED REFEREED JOURNALS

Hakan Yalciner, Atila Kumbasaroglu (2020). "Experimental evaluation and modelling of corroded reinforced concrete columns", ACI Structural Journal. 117 (4); 61-76.

Hakan Yalciner, Atila Kumbasaroglu,  Aqludin Karimi (2019). "Prediction of seismic performance levels of corroded reinforced concrete columns as a function of crack width". ASTM International, Advances in Civil Engineering Materials, 8(3), 376-397.

Hakan Yalciner, Atila Kumbasaroglu, İbrahim Ertuc (2018). "Confinement effect of geo-grid and conventional shear reinforcement bars subjected to corrosion''. Elsevier-Journal of Structures, 13, 139-152.

Hakan Yalciner, Serhan Sensoy, Ozgur Eren. (2015). ''Seismic Performance Assessment of a Corroded 50-Year-Old Reinforced Concrete Building''. ASCE's Journal of Structural Engineering, 141(12). 

Hakan Yalciner, Ozgur Eren, Serhan Sensoy (2012). "An experimental study on the bond strength between reinforcement bars and concrete as a function of concrete cover, strength and corrosion level''. Elsevier-Cement and Concrete Research, 42(5), 643-655. 

Hakan Yalciner, Serhan Sensoy, Ozgur Eren (2012). "Time-dependent seismic performance assessment of a single-degree-of-freedom frame subject to corrosion''. Elsevier-Engineering Failure Analysis, 19, 109-122.

ARTICLES PUBLISHED IN PEER-REVIEWED JOURNALS

Atila Kumbasaroglu, Alper Çelik, Osman Demir, Ahmet İhsan Turan, Hakan Yalciner (2019). An sssessment of the seismic performance of the historic tigris bridge. Open Journal of Civil Engineering, 9(03), 230. 

Hakan Yalciner, Atila Kumbasaroglu, Mehmet Fırat Mermit, Rameen Kohistani, Aqludin Karimi (2019)." Investigation of structural behavior of full-scale reinforced concrete columns subjected to corrosion under monotonic loading effect: Suggestions for corrosion studies". Erzincan University Journal of Science and Technology, 12(2), 695-713.

İbrahim Ertuc, Hakan Yalciner, Atila Kumbasaroglu (2018). "Korozyona maruz kalmış betonarme kirişlerin eğilme davranışı''. Erzincan University Journal of Science and Technology, 11(1), 1-10.

Hakan Yalciner, Khaled Marar (2013). "Performance assessment of some reinforced concrete buildings under construction: The case of North Cyprus''. Canadian Journal of Basic and Applied Science, September, 1(2), 77-87.

Hakan Yalciner and Amir A. Hedayat (2010). "Repairing and strengthening of an existing reinforced concrete building: A North Cyprus Perspective" . American Journal of Engineering and Applied Sciences, 3(1), 109-116.

Hakan Yalciner (2013). "Olası Marmara DepremiIstanbul Depremi ve Kullanılan Hasar Degerlendirme Metotları". TMMOB İnsaat Muhdendisleri Odasi Antalya Subesi, pp. 33-35, 2013.

PAPERS DELIVERED IN INTERNATIONAL CONFERENCES 

Kumbasaroğlu A., Yalciıner H., (2020) "Korozyona Uğrayan Betonarme Kolonların Aderans Dayanımının Tahmini" 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, 12 - 13 Aralık 2020, Ankara / Türkiye, 1. Baskı, pp. 49-50, ISBN: 978-625-7813-34-1.

Çelik A., Yalciner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ. (2020). "Korozyona maruz kalmış betonarme kolonların yapısal davranışlarının deneysel olarak incelenmesi" 4. International Mediterranean Symposium, 22 - 24 October 2020, Mersin / Turkey, volume 3, pp.459-462, ISBN: 978-625-7882-91-0.

 Khaled Marar, Ozgur Eren, Hakan Yalciner (2012). Compressive strength and modulus of elasticity of fiber reinforced concrete, 7th ARCHENG-2012 International Architecture and Engineering Symposiums, Creating the future, 29-30 November, LAU, CYPRUS, pp.21-29.

Hakan Yalciner, Temucin Yardimci (2008). Jacketing of column-beam joints: A case study of an existing RC building in TRNC. 5th international symposium on civil and environmental engineering-European University of Lefke, 27-28 November 2008 CYPRUS, pp. 81-86.

İbrahim Yitmen, Hüseyin Sevay, Cem Taneri and Hakan Yalciner (2006). An expert system for quantifying the impact of change orders on project performance, ICCCBE-ICCC-ASCE-DMUCE-CIB-W78-W102 joint international conference on computing and decision making in civil and building engineering, June 14-16, Montreal, Canada, pp. 1605-1613.

Hakan Yalciner, Gözde B. Öztürk Barlak, and İbrahim Yitmen (2006). Managing lessons learned in construction contractors. Proceedings of the 4FAE international symposium - Creating the future, 30 November - 1 December, LAU, CYPRUS, pp.1605-1613.

İbrahim Yitmen and Hakan Yalciner (2006). Challenges of innovation through knowledge management practices in construction: A North Cyprus Perspective, ASCE 4th international engineering construction conference, challenges in the completion of civil engineering projects in a global setting – lessons learned and success accomplished, 28-29 JULY 2006, Los Angeles, USA, pp. 247-256.

PAPERS DELIVERED IN NATIONAL CONFERENCES

Ahmet İhsan Turan, Enis Doğru, Atila Kumbasaroğlu, Hakan Yalciner (2019)." Pure torsional moment capacities of full-scale reinforced concrete beams subjected to corrosion". International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER2019),  May 25-27, 2019, Konya, Turkey, 978-605-184-173-1, Poster presentation. 

Enis Doğru, Ahmet İhsan Turan, Hakan Yalciner, Atilla Kumbasaroğlu (2019). "Strengthening of RC beams subjected to corrosion under the effect of flexural". International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER2019), May 25-27, 2019, ISBN - 978-605-184-173-1, Konya, Turkey, Poster presentation. 

Mehmet Fırat Mermit, Rameen Kohistani, Aqludin Karimi, Hakan Yalcıner, Atila Kubasaroglu (2018). "Korozyona maruz kalmış betonarme kolonların monotonik yükleme etkisindeki davranışı". International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22-23 November 2018, Ankara / Turkey. Poster presentation. 

CHAPTER IN BOOKS

Atila Kumbasaroğlu, Kürşad Yalçıner, Hakan Yalciner, Ahmet İhsan Turan, Alper Çelik, Kamil Biçer, Umytjan Yangıbayev, Rameen Kohıstanı (2020). Nano-sentetik elyafların aderans boyuna etkisi: eğilme testi altında betonarme döşemelerin deneysel çalışması." Toplum - Bilim Akademik Araştırmalar, Türkiye, pp. 31-53. Editör Prof. Dr. D. Ali ARSLAN.

Hakan Yalciner and Khaled Marar (2012). Seismic performance evaluation of corroded reinforced concrete structures by using default and user defined plastic hinge properties. Earthquake Engineering, USA. Edt. Prof. Dr. Halil Sezen.

EDITORIAL

Hakan Yalciner, Book Editor. "Structural Engineering for Buildings". 2018

Hakan Yalciner, Book Editor. "Causes of Deterioration in Structues".2018 

Hakan Yalciner, Dr. Yalciner was co-founder and journal manager of challenge journal of structural mechanics."Challenge Journal of Structural Mechanics". 2015-2017.